Kom netwerken bij Business Club ‘t Harde – Business Club N.V.

Kom netwerken bij Business Club ‘t Harde

Business Club ’t Harde krijgt sneak preview splinternieuwe Rijsgaardhoeve
23 november 2015
Tweede Kamerlid Agnes Mulder op bezoek bij Business Club ‘t Harde
18 januari 2016

Overal om ons heen zien we diverse netwerkclubs opkomen. Elke club probeert zich op zijn eigen manier te onderscheiden van de anderen. Met Business Club ’t Harde zijn we hier de afgelopen twee jaar ook aan mee gaan doen. Over de aanloop mogen we niet ontevreden zijn, op het moment van schrijven hebben we ruim 65 leden en is het einde van de ledengroei nog niet in zicht.

Bedrijven zijn welkom een bijeenkomst vrijblijvend bij te wonen. Hierdoor voelen bedrijven zich niet direct verplicht om lid te worden. Deze laagdrempeligheid is voor veel ondernemers reden een van onze bijeenkomsten te bezoeken.

BC'tHarde-2015.12.02-Rijsgaardhoeve.Studio.Lusin-04

 

Wanneer wij in contact komen met bedrijven die interesse tonen in Business Club ’t Harde zijn deze vaak verbaasd over hoe simpel onze club werkt. Wij gaan namelijk uit van de ondernemer. Dit laten we in alle opzichten terugkomen in onze organisatie. Het succes van Business Club ’t Harde is dan ook terug te brengen tot enkele belangrijke peilers:

–          Bijeenkomsten in de avonduren

Door de bijeenkomsten in de avond uren te organiseren hoeven de leden geen declarabele uren te verbruiken, vervangend personeel in te huren of afspraken te laten schieten. Ook zijn we op deze manier minder gebonden aan een eindtijd en kan de ondernemer meer tijd besteden aan zijn netwerk. Overdag zit een drukke agenda een succesvolle bijeenkomst vaak in de weg.

–          Eén randvoorwaarde

Bij veel vergelijkbare netwerkorganisaties wordt er veel van de ondernemers verwacht: Ledenwerving, verplichte aanwezigheid, werk uitbesteden etcetera. Bij Business Club ’t Harde vinden wij dat de organisatie verantwoordelijk is voor de groei van de club. Ondernemers kunnen zich bij ons aansluiten en het enige wat wij als randvoorwaarde stellen is het voldoen van de jaarlijkse contributie.

–          Divers programma

Alhoewel het netwerken centraal staat bij onze Business Club, willen wij een programma bieden wat alle ondernemers aanspreekt. Zo hebben wij o.a. bedrijfsbezoeken, interessante sprekers en een avond uit kunnen organiseren. Ondernemers krijgen hiermee hun contributie dubbel en dwars weer terug.

–          Betrokkenheid leden

De leden maken de club. Zo simpel is het. Ondanks het ontbreken van welke randvoorwaarden dan ook, helpen onze leden mee in de groei van de club. Elk bedrijf kan iets toevoegen aan de bijeenkomsten. Denk aan het ter beschikking stellen van kennis en deze te presenteren, het ontvangen van de club en een bijeenkomst te faciliteren of het organiseren van een activiteit tijdens een van de bijeenkomsten etc.

–          Samenwerking Sport Vereniging ’t Harde

Een van de belangrijkste peilers van de Business Club is de samenwerking met S.V. ’t Harde. Door het ter beschikking stellen van de ruimte voor onze Business Club hebben we een uitvalbasis met alle faciliteiten die een netwerk club nodig heeft. Sport Vereniging ’t Harde laat hiermee haar maatschappelijke betrokkenheid zien.

Wilt u ook eens kennis maken met Business Club ’t Harde? Via het programma vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Als u uw contactgegevens achterlaat zorgen wij dat u wordt uitgenodigd en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen omtrent onze Business Club.