Business Club N.V. ondersteunt S.V. ’t Harde bij het bereiken van haar ‘doelen’ – Business Club N.V.

Business Club N.V. ondersteunt S.V. ’t Harde bij het bereiken van haar ‘doelen’

Verdieping cursus ‘Effectief leiderschap’
30 september 2017
ABC Fitness organiseert activiteiten voor De Voord
23 oktober 2017
 
Afgelopen vrijdagavond mocht Gijs van de Ridder namens het bestuur van S.V. ’t Harde 6 nieuwe doelen in ontvangst nemen welke worden geschonken aan de vereniging. Deze nieuwe doelen werden namens de Business Club N.V. door Johan van Putten symbolisch overhandigd. Namens de sponsorcommissie en het bestuur van S.V. ’t Harde gaat de dank uit naar de Business Club NV voor deze mooie geste. Als dank en blijk van waardering overhandigde Gijs van de Ridder aan Johan van Putten een mooi boeket bloemen.
We wensen namens de Business Club N.V. de Sport Vereniging ‘t Harde veel succes en plezier toe.