Probid BV – Business Club N.V.

Probid BV

Wilogiz
16 september 2016
Stoeten en Partners
7 juli 2016

Probid BV

Probid BV: “Niet krijgen wat je vraagt maar krijgen wat je nodig hebt”.

Ons adagium lijkt hetzelfde maar is in de praktijk een wereld van verschil. Probid begeleid private en publieke organisaties bij facilitaire inkooptrajecten. Onze aanpak is gestoeld op de methodiek van Best Value Procurement (ook wel ‘BVP’ of ‘prestatie-inkoop’ genoemd.) Hierin staat niet de prijs bij inkopen en aanbesteden centraal, maar de prestatie van marktpartijen. BVP richt zich op het verkrijgen van de hoogste waarde met de laagste risico’s tegen de beste prijs.

Traditioneel inkopen betekent een hoge mate van eenrichtingsverkeer waarbij de opdrachtgever dicteert en de markt volgt. Meestal gaat dit aan de hand van is een uitgebreide set van minimumeisen, bijvoorbeeld in termen van technische en juridische voorschriften, beschikbaarheid of oplevertijd van een project. In onze optiek worden leveranciers beperkt uitgedaagd hun toegevoegde waarde te tonen. In onze visie, die is gebaseerd op feiten, richten wij ons op de te realiseren (project)doelstellingen. Wij gaan op zoek naar de expert in de markt om dat doel voor ons te realiseren en daarvoor bieden wij hem de ruimte die nodig is.