Botterstichting Elburg – Business Club N.V.

Botterstichting Elburg

Lovetofund
3 december 2017
Rijs Solutions
3 december 2017

Botterstichting Elburg

De Stichting tot Behoud van Elburger Botters is opgericht in 1975 en heeft als doelstelling het cultuurhistorisch varend erfgoed in ere te herstellen en voor Elburg te behouden. Daarnaast wil de Botterstichting een bijdrage leveren aan de overdracht van kennis en kunde van de bouw en restauratie van houten vissersschepen. Ten slotte zet de stichting zich in om de historische binnenhaven van Elburg te bewaren en te herstellen als oude Hanzehaven om zo ook het unieke karakter van de binnenstad te garanderen. De haven en botters zijn immers mede beeldbepalend voor Elburg en onlosmakelijk verbonden met de historie van deze prachtige, monumentale Hanzestad.

Ruim 150 gedreven vrijwilligers zetten zich dagelijks met groot enthousiasme in om deze doelstellingen te bewerkstelligen.