Succesvol beleggen is weggelegd voor iedereen – Business Club N.V.

Succesvol beleggen is weggelegd voor iedereen

Office Warming Novente
19 juni 2017
Mark Sepers 12,5 jaar uitvaartverzorger
27 juni 2017

SUCCESVOL BELEGGEN IS WEGGELEGD VOOR IEDEREEN

EMOTIE DE GROOTSTE VIJAND

In december 2015 heeft Wilfred Westerhuis van Blauwtulp de leden van Business Club N.V, een presentatie gegeven over succesvol beleggen en hoe dit voor een ieder weggelegd kan zijn. Wilfred is vermogensbeheerder en beleggingsspecialist.

Voor Business Club Insights is hij in de pen geklommen en heeft hij zijn verhaal uiteengezet.

In de afgelopen jaren zijn  spaarrentes gedaald naar historisch lage niveaus. De spaarrentes bij de grootbanken liggen nu zelfs lager dan de inflatie. Sparen is in feite ontsparen. Boven het heffingsvrije vermogen van € 21.139 p.p. moet ook nog 1,2% vermogensrendements- heffing betaald worden wat leidt tot een verdere krimp van het vermogen van degenen die boven deze grens zitten.

Wilt u middels de mogelijkheden van de BusinessClub N.V. specifieke kennis over uw vakgebied delen met ondernemers uit de regio? Laat het ons weten middels de contactpagina.

Een gedwongen keuze om risico’s te nemen?
Er is veel kritiek geweest op de overheid m.b.t. het blijven hanteren van een fictief rendement van 4% op het vermogen in box 3 (wat vervolgens belast wordt tegen 30%). Immers: al enkele jaren is dit rendement niet of nauwelijks risicoloos te behalen. De nieuwe belastingplannen (die in 2017 ingaan) komen voor een deel tegemoet aan deze kritiek. Mensen met een vermogen in box 3 kleiner dan € 200.000,- gaan minder belasting over hun vermogen betalen maar mensen die over meer vermogen beschikken gaan juist méér betalen waardoor de overheid met name deze groep juist lijkt aan te zetten om meer risico’s te gaan nemen. Let wel: ondanks dat de eerste groep minder gaat betalen zal er, o.b.v. de huidige rentes, dan per saldo nog steeds sprake zijn van vermogenskrimp!

Rendement versus risico’s
Rendement en risico gaan altijd hand in hand samen. Het is onmogelijk om risicoloos een rendement te behalen wat structureel hoger ligt dan de spaarrente waarbij zowel de hoofdsom als de rente is gegarandeerd. Als een hoger rendement wordt nagestreefd dan zal er ook enige vorm van risico geaccepteerd moeten worden. Belangrijkste is dat het gaat om aanvaardbare risico’s passend bij ieders persoonlijke financiële situatie. Om meer rendement te realiseren zal de stap gezet moeten worden van sparen naar beleggen. Er kan rechtstreeks belegd worden (denk aan aankoop onroerend goed) maar het meest voor de hand liggend is dat er belegd wordt op de beurs (vanwege de verhandelbaarheid). Een belangrijke misvatting is dat beleggen alleen is weggelegd voor mensen met grote vermogens. Dat is geenszins het geval, beleggen is voor iedereen!

 

Sleutels tot succes
De belangrijkste voorwaarden om succesvol te zijn is dat er sprake is van een goed gespreide portefeuille die van tijd tot geherbalanceerd wordt (is periodiek spreiding weer in balans brengen). Deze discipline ontbreekt bij veel particuliere beleggers. Sterker nog, veelal regeert de emotie in de beleggingsbeslissingen wat zich vertaalt in o.a. 1) te vaak handelen (met hoge transactiekosten tot gevolg), 2) terughoudendheid in verlies nemen (waardoor ‘bleeders’ in de portefeuille achterblijven), 3) het aankopen van wat het de voorbijgaande periode heel goed heeft gedaan (waardoor het restant potentieel beperkt is en 4) te snel rijk willen worden (hebzucht). Met als resultaat: teleurstellende belegginsgresultaten!

Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau nietszeggend is voor hoe succesvol is iemand op de beurs zal zijn. Wat wel wat zegt is het geslacht; vrouwen doen het gemiddeld beter dan mannen!

Beleggingsfondsen versus individuele aandelen
Vanwege het belang van spreiding hebben wij een voorkeur voor beleggingsfondsen. Middels fondsen kan wereldwijd belegd worden tegen lage kosten. Om deze spreiding met individuele aandelen te realiseren is een groot vermogen nodig omdat anders de transactie-kosten een te grote impact hebben op de resultaten. Voordeel van individuele aandelen is wel dat er combinaties met opties gemaakt kunnen worden wat extra rendementsmogelijk-heden biedt. Kortom: hoe groter het vermogen hoe meer beleggingskeuzes er zijn. Maar laat één ding helder zijn: voor iedereen is succesvol beleggen weggelegd mits de emoties niet de overhand krijgen!