Rabobank start met Innovatie Lening – Business Club N.V.

Rabobank start met Innovatie Lening

Uitnodiging Open Dag Botterstichting Elburg op zaterdag 7 april 2018.
13 maart 2018
Business Club N.V. heeft primeur met Chef de Mission Jeroen Bijl
22 maart 2018

Rabobank start met Innovatie Lening

Landelijk maar vooral ook op regionaal niveau is innovatie een belangrijk speerpunt van de Rabobank. Hubald van Ark, community banker bij Rabobank Noord Veluwe vertelt hierover: ‘Meerdere onderzoeken laten zien dat in de regio Noord-Veluwe het thema innovatie echt wel een issue is. We lopen achter. Het aantal startende innovatieve bedrijven is laag en ook de uitgaven aan R&D lopen achter op het landelijk gemiddelde. Als Rabobank Noord Veluwe proberen we middels meerdere initiatieven innovatie te stimuleren. Denk hierbij aan het Innovatiehuis De Diamant en de Veluwse Innovatieprijs. Daarnaast is er ook de landelijke Rabo Innovatieprijs (voorheen de Herman Wijffels Innovatieprijs).

‘Recentelijk is Rabobank met een nieuwe financieringsoplossing gekomen. Rabobank lanceert een financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase (de zogenaamde pre-seed fase) financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening. In deze fase kunnen ze doorgaans nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert per jaar € 20 miljoen voor dit fonds om innoverend en duurzaam Nederland te stimuleren.

De startups moeten gericht zijn op:

  • Circulaire economie: zoals hergebruik van grondstoffen en onderdelen
  • Food: zoals vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics
  • Renewables: zoals slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen
  • Vitality: zoals duurzame oplossingen binnen de zorgsector waaronder de toepassing van medical tech of de ontwikkeling van biopharmaceuticals’

‘Rabobank wil ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang bieden tot kapitaal, netwerken, kennis en advies’, gaat Van Ark verder. ‘Dus óók al in de hele vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.

Vanuit het  IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen € 25.000 en € 150.000 aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na 7 jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost.

Om in aanmerking te komen voor een lening uit het Innovatie Fonds Rabobank, kunnen startups zich aanmelden via de website van de Rabobank. Na een eerste screening worden de aanvragen neergelegd bij een van de acht Regionale IFR commissies. Zij baseren het besluit om een lening te verstrekken op:

  • pitch van de ondernemer
  • business plan
  • mate waarin plan bijdrage levert aan innovatie binnen ‘food, vitality, renewables en circulaire economie’.
  • visie van sectorspecialist Rabobank

Deze Regionale IFR Commissies bestaan uit leden van de ledenraad,  leden van Raden van Commissarissen van lokale Rabobanken en directeuren van lokale Rabobanken met affiniteit voor zogenaamd seed capital.’

 

Hubald van Ark: ‘Als geen andere bank  participeren wij in  lokale netwerken en stimuleren we innovatie en groei van ondernemers. Zo is Rabobank als partner betrokken bij veel incubators en acceleratorprogramma’s in Nederland, waarbij begeleiding, kennis, netwerken en financiering wordt ingebracht.

 

Meer informatie, zie ook www.rabobank.nl