Lovetofund: Crowdfunding is vooral een lokale aangelegenheid – Business Club N.V.

Lovetofund: Crowdfunding is vooral een lokale aangelegenheid

De Business van GlobalRize
16 juli 2018
Mark Sepers: Onvoorwaardelijke liefde voor nabestaanden
24 augustus 2018

“Crowdfunding is vooral een lokale aangelegenheid”

Het was hun eigen verbazing die Rudy den Butter en John de Vlieger medio 2014 aan het denken zette. Vooral in het westen en midden van het land werden er diverse crowdfunding projecten opgestart, maar de regio Zwolle vormde een witte vlek. “Dat vroeg om een regionale aanpak”, zegt Rudy. “De regio Zwolle (waar ook de gemeente Elburg en Oldebroek onderdeel van uitmaken) is één van de sterkste groeiregio’s van ons land. Bovendien heeft de bevolking hier een stevige en nuchtere handelsmentaliteit. De mensen hier zijn bereid de schouders eronder te zetten en staan open voor nieuwe ideeën. En omdat de regio hecht is, vinden de mensen het heel normaal samen mooie plannen te realiseren. Met crowdfunding investeer je samen in een plan voor een nieuw project. Zo bepalen investeerders samen of ze een plan een kans geven.”

Het idee voor het eerste regionale crowdfundingplatform van Nederland was geboren. De uiteindelijke naam: Lovetofund. John: “Crowdfunding bij Lovetofund betekent niet alleen financieren, maar ook het opbouwen van een (lokaal) netwerk. En dat is precies waar het wat ons betreft bij crowdfunding om draait. Wij geloven dat meer mensen zo denken en bereid zijn te investeren in regionale plannen. Niet alleen omdat zij hiermee een stuk rendement behalen, maar vooral omdat ze betrokken zijn bij de regio en/of een ondernemer en het leuk vinden ambassadeur te zijn van een project of product.”

De twee legden contact met het landelijke platform van CrowdAboutNow. “We hadden al snel door dat we, als we het professioneel wilden aanpakken, een partner nodig hadden die al was ingevoerd in de materie.” Lovetofund maakt gebruik van de systemen van CrowdAboutNow. John: “CrowdAboutNow heeft een AFM-vergunning. Zo weet je als ondernemer zeker dat je binnen de kaders van de wet opereert. Wel zo prettig. Met de back-up van CrowdAboutNow kunnen wij ons focussen op ondernemers in de regio.”

Het idee achter Lovetofund is relatief simpel. Rudy: “We brengen (startende) ondernemers en investeerders bij elkaar en ondersteunen ondernemers met het opzetten van hun campagne. Haalt de ondernemer het doelbedrag binnen de gestelde termijn, dan kan hij het plan realiseren. Haalt hij het doelbedrag niet binnen de gestelde termijn, dan krijgen alle investeerders hun geld weer terug. Het gaat bij onze projecten om relatief kleinere bedragen, met de focus op de realisatie van het project in plaats van de focus op alleen maar een hoog rendement.”

Naast een crowdfundingplatform is Lovetofund ook een sociaal platform, waar mensen elkaar helpen. John: “Wij werken daarbij samen met lokale partners zoals o.a. Kennispoort regio Zwolle, die (startende) ondernemers met raad en daad bij kunnen staan. Ons platform past dan ook goed in de huidige tijd van social media en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit alles vanuit een sterk sociaal, lokaal en betrokken karakter.”

Ondernemers die hun plan op Lovetofund willen presenteren, krijgen eerst een gesprek met de initiatiefnemers. John: “Het is ons doel om het voor iedereen in de Zwolse regio mogelijk te maken om zelf te bepalen welke plannen een kans verdienen én (startende) ondernemers in de regio te ondersteunen bij het betrekken van hun waardevolle netwerk en het verwezenlijken van hun plannen. De crowd bepaalt of het idee goed is of niet. Je kan het vergelijken met een klein marktonderzoek. Wij vragen ons vooral af of de ondernemer in staat is een menigte te mobiliseren. Gedurende maximaal drie maanden moet hij zijn idee pitchen en presenteren aan het publiek. Dat kan via zijn netwerk, Twitter, Facebook en de media. Mensen moeten geïnteresseerd raken in zijn idee en op basis daarvan geld investeren. Wij helpen zijn campagne neer te zetten, maar de ondernemer moet het geheel wel zélf draaien.”

Het regionale karakter van Lovetofund moet er voor zorgen dat mensen zich sneller verbonden voelen met de ondernemer, de locatie en het idee. Vaak vormen zij de eerste groep klanten en ambassadeurs. “Op die manier werf je niet alleen investeerders, maar creëer je ook meteen een potentiële afzetmarkt”, verklaart John. “Bij een bank of private investor kan je misschien wel 50.000 euro lenen, maar dit levert je nog geen klanten en ambassadeurs op. En wat is nou leuker dan koffie drinken in de lunchzaak die jij hebt helpen opbouwen?

Gemiddeld komt 60 procent van de geïnvesteerde bedragen uit de eigen gemeente en 80 procent uit de eigen regio. Crowdfunding is dus vooral een lokale aangelegenheid.” Een ander voordeel van crowdfunding ten opzichte van een bank of private investor is dat zij niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Dat is ook een van de redenen dat veel ondernemers bij crowdfunding niet zitten te wachten op grote investeerders. John: “Bij crowdfunding draait het juist om relatief kleine bedragen en veel investeerders. De ondernemer wil voor zijn idee juist een zo groot mogelijke achterban creëren.”

Zowel John en Rudy doen de werkzaamheden naast hun fulltime baan. John: “Volledig werken voor Lovetofund is nooit de insteek geweest. Met Lovetofund willen we vooral de regio Zwolle een stukje mooier maken en ondernemers met geld, aandacht en potentiële klanten helpen bij het realiseren van hun plannen.”

Voor meer informatie kunt u kijken op www.lovetofund.com of contact opnemen met Rudy den Butter, telefoon 06-50272274 of rudy@lovetofund.com